Notki

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Kurs CoachówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Głównym etapem egzaminu będzie moduł miękkie kursy z zarządzania czasem

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Efektywne zarządzanie zespołem międzynarodowym
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Ja jako lider i ja jako menedżer –moja rola, zadania i obowiązki


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI OSÓB NIESPRAWNYCH RUCHOWO
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
 • FUNDACJA GODNE ŻYCIE
 • FUNDACJA NA RZECZ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. „DAJ SZANSĘ INNYM”
 • ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI „ARTERIA”
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH
 • STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO „ALF”
 • WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W PILE
 • FUNDACJA PRO ADVICE
 • MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POŻYTKU PUBLICZNEGO PN. „W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA”
 • STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
 • STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE „PROMYK” DĘBNICA