Notki

Zawiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Aktualności – weryfikacja – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia będzie moduł interpersonalne spotkania inspiracyjne innowacyjne

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • budowanie skutecznego przekazu w wybranych rodzajach komunikowania w organizacji
 • Trening motywacyjny
 • Wystąpienia publiczne. zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami.
 • Budowanie własnej „marki” dla kadry zarządzającej


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „DZIEWIĘĆSIŁ”
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „START” W NIDZICY
 • FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
 • FUNDACJA DLA REALIZACJI SIEDZIBY CAPELLAE CRACOVIENSIS
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO NR 76
 • FUNDACJA DZIECI NICZYJE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYBNIKU
 • STOWARZYSZENIE „TUTOR”
 • STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE „RODZINA”
 • CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”
 • KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁM „KŁOS”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • FUNDACJA IRASIAD – ZAGUBIONYM
 • FUNDACJA TWÓRCZOŚCI, EDUKACJI I ANIMACJI MŁODZIEŻY – „TEATRIKON”