Notki

Symulacje komunikacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe zezwala się na poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra strategiczna – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • zabawa językowa : „Estetyka współczesnej kultury popularnej” oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • gra słownikowa : „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej” oraz Gry Symulacyjne oraz „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta”
  • zabawa słownikowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • zabawa biznesowa : „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym”
  • symulacja lingwistyczna : „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera” i „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • gra słownikowa – „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na studium przypadku Gniezna” i „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • zabawa menedżerska : „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata”
  • gra lingwistyczna – „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie obserwowanych czasopism kobiecych” i „Zjawisko narkomanii w Polsce”