Notki

Symulacje biznesowe – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe polecamy następujące tezy do egzaminu:

  • gra strategiczna – „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na modelu anonsów towarzyskich”
  • gra kreatywna : „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana” oraz „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”
  • zabawa kreatywna : „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012” i Gry Symulacyjne oraz „Kobieta jako ofiara przemocy w związku partnerskim na postawie akt Sądu Rejonowego w Gnieźnie w latach 1990-2010 r.”
  • zabawa językowa – „Kontrola reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych” i „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • gra językowa – „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” oraz „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • gra komunikacyjna – „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na danych źródłowych z Kampanii Piwowarskiej” i „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra strategiczna – „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • gra edukacyjna : „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” i „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • zabawa edukacyjna – „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na danych źródłowych z wybranych tytułów” oraz „Obraz bogini w mitologii greckiej”