Notki

Środki Unijne na kursy zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Pomorski Fundusz Strukturalny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano następujące programy:

 • stworzenie internetowej platformy do zarządzania bazami rejestrów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – szkolenia handlowe
 • stworzenie mobilnej, bezobsługowej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – treningi biznesowe
 • Szkolenia Dla Doradców Klienta – warsztaty interpersonalne
 • stworzenie platformy cyfrowej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie portalu mobilnego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – treningi z kreatywności
 • wypracowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – narzędzia promocji sprzedaży – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie usługowego modelu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – szkolenia z komunikacji
 • progres konkurencyjności oraz zoptymalizowanie efektywności współpracujących przedsiębiorstw poprzez implementacja systemu B2B – CRM Nieruchomości – szkolenia interpersonalne
 • modelowe procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty firmowe
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – warsztaty menedżerskie
 • automatyzacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – warsztaty interpersonalne
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia ze stresu
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – szkolenia biznesowe
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego nowoczesne technologie – treningi z przywództwa
 • Dom w pełnej harmonii – szkolenia z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – treningi pracownicze
 • elektroniczna struktura rozwoju Przedszkolaka – szkolenia z zarządzania projektem