Notki

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je pracodawca, a później taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających zbadać skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może przyczyną poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w wielu przypadkach nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Możliwość komentowania Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników. została wyłączona