Notki

Dotacje na warsztaty HR


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Program Strukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie komplementarnego internetowego serwisu rodzinnego opartego o modernizacyjne e-usługi – szkolenia zamkniete
 • Wykłady Dla Opiekunów Klientów w Katowicach – szkolenia miekkie
 • stworzenie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia HR
 • stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – treningi z kreatywności
 • wypracowanie serwisu edukacyjnego budującego wiedzę na temat świadomej konsumpcji w dziedzinie farb – treningi ze stresu
 • stworzenie usługi technologicznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – szkolenia firmowe
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – treningi ze stresu
 • zoptymalizowanie sprzedaży importowej WIT-POL sj poprzez realizację planu ekspansji importu – treningi pracownicze
 • Automatyczna platforma CRM oparta na aplikacji CRM modelowej z bazą rejestrów do celów marketingowych – warsztaty pracownicze
 • weryfikacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – treningi sprzedażowe
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa modelów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – warsztaty pracownicze
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w miejscowościach Kamińsk i Paustry – warsztaty z przywództwa
 • Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit sc wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante – warsztaty z obslugi klienta
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – warsztaty z asertywności
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – szkolenia biznesowe