Notki

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem programu nr FDF/51 1 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Legnica oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELZAS” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „PROMEL” Sp. z o.o. w likwidacji , Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o., Myjnia samochodowa TAKO, Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe „KAIA” Krystyna Palinceusz , 3XU DAMIAN JOACHIMSKI, Drukarnia SERIX-BIS Waldemar Kitala, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, Powerbike , Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., DERMAGLIN HANNA IWONA KORDIASZ, PACK SYSTEM , STOLIMEX

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje została wyłączona