Notki

Granty Europejskie na kursy zamknięte


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” do finalnego etapu dostały się niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie zdalnej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – szkolenia z asertywności
 • Certyfikowane Szkolenia Z Prowadzenia Prezentacji – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – treningi HR
 • wypracowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie serwisu eksperckiego z oprojektowaniem analitycznym dla finansistów – szkolenia handlowe
 • zbudowanie usługi technologicznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – warsztaty HR
 • progres innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – warsztaty handlowe
 • zwiększenie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez sporządzenie testu BIOFERTEST – szkolenia pracownicze
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki – szkolenia z przywództwa
 • weryfikacja współpracy poprzez zbudowanie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – treningi z obslugi klienta
 • Bioprocedura molekularna dla zdrowia – warsztaty menedżerskie
 • Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami – warsztaty biznesowe
 • Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi modelu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Dostęp do Internetu w technologii WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska i okolic – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie modernizacyjnej procedury wytwarzania płytek krzemowych – treningi z konfliktów
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych rynkach innowacyjnych rozwiązań IT dla branży lotniczej – treningi biznesowe