Notki

Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – egzamin – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Zarządzania:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Głównym etapem egzaminu powinien stać się moduł zamknięte szkolenie inspiracyjne

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Sztuka negocjacji – doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta
 • Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • Nowoczesna pani manager – szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracowników
 • Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W ODRACH I ROZWOJU LOKALNEGO
 • SEMPER AVANTI
 • FUNDACJA „SAMARITANUS”
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „BLIŻEJ DZIECKA”
 • STOWARZYSZENIE MUZEUM – WAPIENNIK
 • STOWARZYSZENIE GRONA PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W POZNANIU – KIEKRZU
 • „FUNDACJA OTWÓRZ SERCE”
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ OKNO
 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ŻACZKA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA”
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • FUNDACJA FIOLETOWY PIES
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MSZANIE DOLNEJ