Notki

Symulacje kreatywne – zalecenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe dopuszczamy poniższe publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna – „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na studium przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)” i „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa komunikacyjna : „Świete drogi Europy” i „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej”
  • gra biznesowa – „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” i Komunikacyjne Gry Decyzyjne W Coachingu i „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej”
  • symulacja decyzyjna : „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” oraz „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na modelu Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • zabawa strategiczna : „Rodzina i małżeństwo w Islamie” oraz „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani”
  • gra słownikowa – „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang”” oraz „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej”
  • zabawa menedżerska – „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie” i „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • zabawa kreatywna – „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych” oraz „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich”
  • gra decyzyjna : „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” oraz „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”