Notki

Ćwiczenia biznesowe – hipotezy do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście opracowania do zaliczenia:

  • zabawa edukacyjna – „Bioklimat Suwałk” i „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych”
  • zabawa słownikowa : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • gra lingwistyczna : „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na studium przypadku dostępnych jednoaktówek Augusta Strindberga)” oraz Profesjonalne Gry Biznesowe i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • gra słownikowa : „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa” oraz „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina”
  • zabawa edukacyjna – „Działalność macedońskiej partii politycznej WMRO-DPMNE i jej porównanie z Narodową Demokracją” i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • symulacja lingwistyczna – „Chrześcijaństwo wschodnie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i w Moskwie w literaturze podróżniczej (XVI-XVII w.)” oraz „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • zabawa językowa – „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe” oraz „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • gra językowa : „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii” i „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • gra decyzyjna – „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie” oraz „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995”