Notki

Pomoc pieniężna na kursy zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie mobilnej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie kompleksowego modelu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Działów Zakupów w Katowicach – treningi interpersonalne
 • wypracowanie platformy mobilnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy planowe dla obywateli – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie serwisu zdalnego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne materiały i technologie ich wytwarzania – warsztaty z asertywności
 • zwiększenie poziomu importu poprzez uruchomienie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia interpersonalne
 • „zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – warsztaty handlowe
 • B2B nową ścieżką ekspansji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – treningi z przywództwa
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – szkolenia z delegowania
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTERDAM – treningi z przywództwa
 • Centrum innowacyjnych Materiałów i metodyki – szkolenia firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjej metodyki nadruku Wet-Flex – treningi handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej metodyki produkcji naczep – szkolenia menedżerskie
 • e-kurier – koncepcja systemowego zamawiania usług kurierskich – warsztaty z konfliktów