Notki

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr RXE/29 7 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Agenda debata w czasie panelu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Jurze
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „MAZBUD” STANISLAW MAZUREK, Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A., Skup samochodów „DAYTONA” AUTO-KOMIS, „Firma Handlowa „ALOZA” Hanna Argalska , PPHU „TELWISAT” S.C. , Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , Anet Sp. z o.o., Fabryka Porcelany AS Ćmielów, INTERDAM Damian Zarzycki, NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna, PsychoBene , WYTWORNIA SZABLONÓW KREŚLARSKICH LENIAR SPÓŁKA JAWNA, HIT-Kody Kreskowe sp.j. G.J.J. Iglewscy , PŁYTA MEBLOWA S.C. Sebastian Bartkowiak, Tomasz Żebrowski, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Wrzosek

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS została wyłączona