Notki

Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr SDP/62 8 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Kursy w Rzeszowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łowicki oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego TYMBARK S.A., Autodiagnostyka i elektromechanika Janusz Suchanecki, BRUKTOM, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” , AMTRA , EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., Instytut Badawczy Leśnictwa, NMG , PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., WEB POINTS TRADE , AGMAR S.A., WARTA GLASS JEDLICE , „ConcordiaSalus Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS została wyłączona