Notki

Pomoc pieniężna na treningi dla firm


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Mazowiecki Fundusz Pomocowy” do eksperckiego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • stworzenie mobilnej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – treningi z kreatywności
 • stworzenie nowego projektu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – warsztaty z komunikacji
 • Szkolenia Z Planowania Ekonomicznego – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie platformy B2B dla PUH „rozwój” Sebastian Serek – szkolenia biznesowe
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w wynajmie prywatnych kwater turystycznych za pomocą Internetu – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisu zdalnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach interaktywnych – warsztaty z obslugi klienta
 • wzrost konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców miasta Krosna – szkolenia zamkniete
 • Aktywne wspieranie intensyfikacji społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i osystemowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu nowoczesnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI) – warsztaty z obslugi klienta
 • modyfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z kreatywności
 • BAKS EXPORT 2009 – szkolenia menedżerskie
 • Budowa procesu interdyscyplinarnego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – treningi z komunikacji
 • Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej – szkolenia z przywództwa
 • Dostęp do Internetu szansą na unowocześnienie dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – szkolenia z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – warsztaty negocjacyjne
 • e-GCS – zaawansowana internetowa koncepcja biznesowych gier symulacyjnych – szkolenia z konfliktów