Notki

Scenki menedżerskie – zalecenia do zaliczenia


Informujemy że na kursie Andragogika i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście problemy do egzaminu:

  • zabawa strategiczna : „Pojęcie piękna u autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” i „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej”
  • zabawa słownikowa : „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii” i „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • zabawa kreatywna : „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” i Planszowe Symulacje Biznesowe i „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • symulacja zespołowa – „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera” oraz „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów” oraz „Synteza pierwszych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce”
  • zabawa biznesowa : „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • gra menedżerska : „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” oraz „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w dostępnych utworach reżysera”
  • zabawa kreatywna : „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego” i „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU”
  • symulacja komunikacyjna – „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” oraz „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”