Notki

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr MCX/78 2 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Wieliczce
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Tarnów oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze”Górażdże” S.A.w Choruli, Dębicka Fabryka Farb i Lakierów Polifarb Becker Dębica S.A., INTUR Konstrukcje – Fasady – Spedycja Sp. z.o.o., Orto-Max Zaopatrzenie ortopedyczne i medyczne, Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , Blyweert Aluminium Sp. z o.o., Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o., GERDA – HYDOMAT S.A., NSPIRO , Quantum software , Versio Software Karmena Wypustek, INFO-PROJEKT IT , Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET” , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IMEX Paweł Jamroży

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS została wyłączona