Notki

Środki Unijne na szkolenia biznesowe


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Pomocowy” do trzeciego etapu dopuszczono tu wymienione granty:

 • stworzenie internetowej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – szkolenia z asertywności
 • – warsztaty biznesowe
 • Szkolenia Dla Mówców W Częstochowie – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie platformy oraz implementacja e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – warsztaty miekkie
 • zbudowanie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie usługowego procesu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – szkolenia z komunikacji
 • progres konkurencyjności „FAMUR” SA poprzez implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców miasta Krosna – treningi z komunikacji
 • Automatyczna koncepcja CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych – treningi interpersonalne
 • Badania i uruchomienie innowacyjnych metod leczenia starczowzroczności, astygmatyzmu, stożka rogówki – treningi firmowe
 • Bezpieczny proces Autoryzacji Transakcji internetowych Oparty o system Zewnętrzne – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – szkolenia miekkie
 • Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców – szkolenia z asertywności
 • Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń – szkolenia z delegowania
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania nowoczesnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia interpersonalne
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych rynkach nowoczesnych rozwiązań IT dla branży lotniczej – szkolenia z przywództwa