Notki

Symulacje strategiczne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Zawiadamiamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście publikacje do superwizji końcowej:

  • gra językowa : „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” oraz „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej”
  • gra strategiczna : „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego” i „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na modelu funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie”
  • symulacja zespołowa – „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy” oraz Symulacje Menedżerskie i „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • zabawa słownikowa – „Obraz dziecka w reklamie” i „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • gra językowa : „Wielkie pustynie Świata” oraz „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941”
  • gra komunikacyjna : „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” i „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • gra decyzyjna – „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” i „Człowiek w zglobalizowanym świacie mediów”
  • zabawa lingwistyczna : „Holokaust oczyma dziecka” i „Internet a sukces w nauce”
  • zabawa edukacyjna : „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” oraz „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji”