Notki

Informacja – egzamin – Szkoła Dla Trenerów

Powiadomienie – test – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Coachów Biznesu:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Obowiazkowym zadaniem powinien stać się moduł szkolenia handlowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Wizerunek medialny – siła spójnego przekazu
 • Sztuka argumentacji- przekonywanie bez przemocy
 • Przygotowanie i wygłaszanie przemówień
 • Zarządzanie przez misję i partycypację menedżerską


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE „POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM”.
 • SUDECKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „KSIĄŻ”
 • POZNAŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HELENY KOSINY
 • FUNDACJA „RODZINA PRZYMIERZA”
 • BRACTWO KURKOWE W KROBI
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
 • FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ
 • MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POŻYTKU PUBLICZNEGO PN. „W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA”
 • POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ, MUKOWISCYDOZĘ I INNE CHOROBY METABOLICZNE JAŚ I MAŁGOSIA
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY „ALWERNIA”
 • TOWARZYSTWO NARCIARSKIE „BIEGÓWKI”