Notki

Dofinansowanie na szkolenia menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Małopolski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu zaakceptowano niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie mobilnej ogólnopolskiej platformy doradczej do automatycznych analiz biznesowych dla MSP – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – warsztaty negocjacyjne
 • Wykłady Dla Sprzedawców W Bielsku Białej – treningi z konfliktów
 • wypracowanie platformy B2B w celu poprawy jakości usług doradczych oraz organizacji i wydajności pracy pomiędzy współpracującymi podmiotami-EPRD Sp z oo, Fama Bruk Sp z oo i Stowarzyszeniem Integracja i unowocześnienie – treningi handlowe
 • wypracowanie portalu elektronicznego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu cyfrowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie, implementacja i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle systemów w postaci e-usług – szkolenia zamkniete
 • wzrost konkurencyjności Firmy poprzez uruchomienie platformy wymiany informacji typu B2B – warsztaty z komunikacji
 • zoptymalizowanie efektywności współpracy z partnerami poprzez system B2B w Kulik Sp jawna – treningi z zarządzania czasem
 • Automatyczna platforma CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych – szkolenia sprzedażowe
 • Badania drogą rozwoju – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia z komunikacji
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z uruchomieniem – warsztaty z zarządzania czasem
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – szkolenia z kreatywności
 • Budowa zakładu innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego – warsztaty z asertywności
 • Daily Net e-learning – innowacyjna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – szkolenia miekkie
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka w 2009 r – treningi ze stresu
 • Ekspansja zagraniczna celem rozwojowym firmy Stabilizacja Polska Sp z oo – treningi z konfliktów