Notki

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr PNK/66 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Program debata w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Ocena stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Częstochowie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: inowrocławski oraz lęborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michorczyk Krzysztof Uslugi Ziemne i Transportowe, Fabryka Wyrobów Blaszanych „Polmetal” S.A. , Markowe-Używane Skutery oraz Motocykle, Lecznica Stomatologiczno-Lekarska „Viva Dent Medica”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” , Studio Rozwoju Techniki Sateliternej SERWIS TV SAT , ALSTOM Power Sp. z o.o., FAKRO PP , iFusion , Ośrodek Przetwarzania Informacji, Proteon Pharmaceuticals , ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., Antykwariat RARA AVIS s.c., Zuzanna Migo-Rożek, Iwona Błaszczyk, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Drukpol S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS została wyłączona