Notki

Gry menedżerskie – tezy do zaliczenia


Ogłaszamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne dopuszcza się następujące tezy do pracy dyplomowej:

  • symulacja decyzyjna : „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” i „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska”
  • zabawa słownikowa : „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów” oraz „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • gra lingwistyczna – „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” oraz Językowe Gry Biznesowe i „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego”
  • zabawa decyzyjna – „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989” oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • gra zespołowa : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa biznesowa – „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” i „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”
  • zabawa kreatywna : „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku” oraz „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej”
  • zabawa strategiczna : „Susze w Polsce” oraz „Seks i erotyka w reklamie”
  • gra edukacyjna : „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej” i „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój”