Notki

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr XEU/72 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Kursy w Kazimierzu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL


 • Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja monet
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zielonogórski oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Warszawska Fabryka Platerów „HEFRA” S.A., Bank Zachodni S.A., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Sp. z o.o., KaBa Leszek Kaczyński, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , „VICTAULIC Polska” , Carsten sp.z o.o. , FLIGHTSPACE , K2 Internet , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, PURINOVA , Unikkon Integral Sp. z o.o., Dom Samochodowy Germaz , TOP-MEDICAL Sp. z o.o., INCOBET

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS została wyłączona