Notki

Gry kreatywne – materiały do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne zaleca się następujące tezy do egzaminu:

  • gra kreatywna – „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu” i „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • gra zespołowa : „Etykieta językowa w miejscu pracy” oraz „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym”
  • zabawa lingwistyczna : „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na modelu TVN” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Szlak Piastowski w internecie”
  • symulacja słownikowa – „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy”” oraz „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy”
  • zabawa decyzyjna : „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” oraz „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
  • gra lingwistyczna : „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu” i „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na modelu dostępnych tytułów”
  • symulacja komunikacyjna – „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat” oraz „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”
  • zabawa decyzyjna : „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych” i „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza”
  • symulacja zespołowa – „Przezwiska nadawane przez uczniów na danych źródłowych z wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie” oraz „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata”