Notki

Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Infrastrukturalny” do merytorycznego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • stworzenie mobilnej platformy dynamicznego pakietowania usług turystycznych – treningi firmowe
 • wypracowanie modułowego systemu mobilnego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia z zarządzania projektem
 • Szkolenia Negocjacje – warsztaty sprzedażowe
 • – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisu cyfrowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – treningi z delegowania
 • zbudowanie sieci sprzedaży systemu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech – treningi z asertywności
 • przyrost konkurencyjności „FAMUR” SA poprzez uruchomienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – szkolenia z komunikacji
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – treningi z przywództwa
 • ABC Learning – stworzenie platformy e-learningowej do e-usługi przeprowadzania szkoleń i zarządzania nimi – warsztaty z delegowania
 • Badania i skok technologiczny innowacyjnych procesów pomiarowych w ochronie środowiska – treningi firmowe
 • zdiagnozowanie i implementacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – treningi miekkie
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – szkolenia ze stresu
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy – treningi z konfliktów
 • Działalność importowa szansą na dynamiczny rozwój firmy Geres Asco Sp z oo – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – warsztaty z przywództwa