Notki

Ćwiczenia menedżerskie – zalecenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Andragogika i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na następujące tematy do egzaminu:

  • symulacja decyzyjna – „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach” oraz „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście”
  • symulacja kreatywna : „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” oraz „Ideał osobowy kobiety na danych źródłowych z świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki”
  • zabawa językowa – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” oraz Gry Negocjacyjne oraz „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • zabawa językowa : „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?” i „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej”
  • symulacja słownikowa : „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii wybranych grup kobiet w województwie lubelskim” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • gra lingwistyczna : „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki”” oraz „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • zabawa kreatywna – „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej” oraz „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”
  • symulacja słownikowa : „Istota reklamy audiowizualnej na studium przypadku obserwowanych kampanii reklamowych” oraz „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl””
  • gra menedżerska – „Fenomen plotki w ponowoczesności” i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”