Notki

Granty Europejskie na treningi zamknięte


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Fundusz Pomocowy” do ostatecznego etapu przechodzą następujące wnioski:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie nowej e-usługi pod postacią modernizacyjnej platformy aukcyjnej – treningi z komunikacji
 • Firmowe Szkolenia Dla Menedżerów w Krakowie – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – warsztaty z zarządzania czasem
 • zbudowanie portalu networkingowego umożliwiającego założenie ZAKŁADU PRACY – treningi interpersonalne
 • zbudowanie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na wzrost konkurencyjności firmy TS – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie strategii importowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – szkolenia z komunikacji
 • progres konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – szkolenia z asertywności
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – szkolenia pracownicze
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – szkolenia z obslugi klienta
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – szkolenia handlowe
 • Budowa i implementacja inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia zamkniete
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji nowoczesnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych – szkolenia z przywództwa
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHRAKTERZE UDZIAŁOWYM – szkolenia firmowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia z delegowania
 • elektroniczna struktura intensyfikacji Przedszkolaka – szkolenia zamkniete