Notki

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr IJLH/48 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Europejskiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Spotkania team building w Poznaniu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna SIEDEM PLUS, ROLIMPEX S.A. , Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A., Przedsiębiorstwo „TITAN” Sp. z o.o. Henryk Bugla, Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Zakład Instalacyjny Anteny-Alarmy-Domofony Tomasz i Krzysztof Petrykowscy Spółka Cywilna, ArchiDoc S.A., ELATHA , ISM EUROCENTER , Nowoczesne Technologie Produkcji , Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, TRANSLATOR BIURO TŁUMACZEŃ Agnieszka CZECH-ROGOYSKA, EMIASTA.PL , OFENS Sp. z o.o., PHENIKS SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne została wyłączona