Notki

Granty Europejskie na treningi biznesowe


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” do ostatniego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • stworzenie mobilnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – szkolenia zamkniete
 • zbudowanie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – warsztaty pracownicze
 • Treningi Z Publicznego Przemawiania – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie pierwszego krajowego Wirtualnego Doradcy Turystycznego – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie portalu elektronicznego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia HR
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie wielopoziomowej zdalnej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia biznesowe
 • progres KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ ROZWÓJ eksportu – ETAP I – warsztaty z obslugi klienta
 • wzmocnienie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami – treningi firmowe
 • „umożliwienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – szkolenia z zarządzania czasem
 • automatyzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia biznesowe
 • Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych – treningi z zarządzania projektem
 • BUDOWA modelU B2B DLA BIURA USŁUG KSIĘGOWO FINANSOWYCH URSZULA OBARZANEK I JEGO KONTRAHENTÓW – warsztaty z zarządzania projektem
 • – szkolenia z przywództwa
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprogramowania multimedialnego dla – warsztaty ze stresu
 • E-coach – wirtualny trener wspierający Twój wzmocnienie strategii działania osobisty – treningi HR
 • eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim – warsztaty z obslugi klienta