Notki

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr SXW/79 4 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata podczas konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Poznaniu
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • CRZL”
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: aleksandrowski oraz kościerski

  Upoważnieni beneficjenci to: „STOMIL-OLSZTYN” S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., METALPLAST KALISZ Sp. z o.o, STEAM ZONE, ENERGOREM Sp. z o.o. , Telewizja Solec Sp. z o.o. , Advanced Technologies Center OBR Świdnik Sp. z o.o., ECDF PRAWO , itBCG Sp. z o.o. , Navigo , Perfect Games Jasiński, Parobczy, Wilkowski spółka jawna, Zakład Metalowo-Gumowy METAL-GUM Wenancjusz Buzuk Zakład Pracy Chronionej, Koller F.H. Małgorzata Paź, WALLER POLSKA , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Markowska Beata

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje została wyłączona