Notki

Scenki szkoleniowe – problematyka do zaliczenia


Informujemy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszcza się następujące tematy do zaliczenia:

  • symulacja biznesowa : „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu” oraz „Dziecko w kulturze na przełomie wieków”
  • symulacja zespołowa : „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski” oraz „Obraz społeczeństwa polskiego w ocenianych komediach oświeceniowych”
  • symulacja słownikowa – „Internet w wybranych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „O funkcji pracy radiowej”
  • zabawa komunikacyjna – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • symulacja strategiczna : „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • zabawa menedżerska : „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego” oraz „Tyranie w Grecji”
  • symulacja zespołowa – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki”
  • symulacja kreatywna : „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” oraz „Komunikacje w związku partnerskim”
  • zabawa edukacyjna – „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” oraz „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”