Notki

Szkolenia Team Building – Karkonoski Kongres


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w pas się kłaniając dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za zaangażowanie na sponsoring i darowizny – podpisano: Euzebiusz Korczak, Wiktor Niewiadomski, Kuba Jaguś i Alfons Łastowski

 • Wschód -Zachód. interakcje na przestrzeni dziejów
 • Wrześniowy Kurs Konsultantów sektora NGO Warsztaty Integracyjne Katowice
 • Paradoksologia w starożytności jak również średniowieczu
 • Pedagodzy oraz psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych młodego badacza
 • tematy empiryczne badawczo-Cykliczne w inżynierii dróg jak również mostów. XVII Seminarium
 • Atlas historyczny miast Polski – mapa, plan jak również dokument elektroniczny a badania porównawcze miast
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”
 • VII Jesienna Konferencja Logiki.Logika a język (nauki o języku)
 • Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Leczenie Ran w Praktyce Lekarskiej”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna międzywydziałowa Kongres Planarny team building „Między psychodelią a chorobą”
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building Demografów-po akcesji Polski do UE pt: „Państwo, regiony jak również miasta wobec przemian demograficznych”
 • Sprawność Kierowcy a Bezpieczeństwo na Drodze
 • Odnawialne Zasoby i Źródła Energii Szansą Samowystarczalności Energetycznej oraz szybkiego postępu Powiatu Oławskiego
 • Aktualna sytuacja w zakresie izomerów trans w Europie a także na świecie