Notki

Szkolenia integracyjne – Sierpniowy Panel


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji bardzo składają wyrazy wdzięczności w imieniu Grupy Kapitałowej za czas poświęcony na wsparcie – podpisano: Wojciech Karłowicz, Zygmunt Gierak, Damian Liszczuk i Adrian Marcinkowski

 • Obraz między sacrum jak również profanum. Trzecia Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja multifunkcyjna z wieloetapowego programu : Co oraz jak poznajemy przez obrazy?
 • Bydgoski Kongres Konsultantów ds. Edukacji Wyjazdy Integracyjne
 • Spotkanie integracyjne Naukowe pt.: „Jak poszedł las na wojnę. Puszcza Białowieska w latach 1939-1945”
 • Ustawa metropolitalna – wyzwania, szanse a także zagrożenia dla szybkiego postępu aglomeracji warszawskiej
 • Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji oraz kultury – teoria a także praktyka
 • VIII Krakowska konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa pt. „Współczesne tematy empiryczne chorób zakaźnych”
 • Czy zalegalizować? prawne oraz etyczne obszary badawcze legalizacji narkotyków miękkich
 • Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów
 • Gleba niepomnażalny a także nieodnawialny skarb ludzkości
 • Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne
 • Warunki życia jak również aktywność kobiet na terenach wiejskich w Słowenii
 • Rola oceny ekonomicznej w testach naukowych nad rozwojem rolnictwa w różnych regionach Polski (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Narracje postkryzysowe. wysoce innowacyjne utopie
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „aktualne zagadnienia edukacyjne zagospodarowania obszarów leśnych w koncepcji lasów modelowych” oraz cykl warsztatów z zakresu „Ochrona w obszarach Natura 2000” oraz „Retencja wodna”