Notki

Wyjazdowe treningi ze sprzedaży

 • E-wsparcie dla integracji procesów B2B zwiększajace efektywność i automatyzację działań
 • Foresight metodyki odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r
 • Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara – szkolenia negocjacyjne
 • innowacyjne modely informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – warsztaty z asertywności i dodatkowo szkolenia ze stresu
 • nowoczesne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych – szkolenia z obslugi klienta
 • Stażowe Treningi Z Prowadzenia Prezentacji – treningi z zarządzania projektem i pracownicze szkolenia z delegowania
 • Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim
 • elektroniczna koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia HR
 • IPEK – internetowa struktura Eventowo – Konferencyjna – warsztaty ze stresu
 • Konfigurowanie Procesowe Produktów Sieciowych –
 • Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych – warsztaty miekkie
 • Nowa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z komunikacji
 • Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł – szkolenia miekkie
 • OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH – treningi firmowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line – treningi ze stresu
 • Poprawa konkurencyjności firmy POLDRÓB poprzez wdrożenie elektronicznego projektu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • POWIEW – system obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki
 • Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia nowoczesnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp z oo – szkolenia z zarządzania projektem
 • Przeprowadzanie postępowań zmierzających do uzyskania ochrony wynalazku Nośnik reklamowy na ogrzane powietrze w wybranych krajach – szkolenia z obslugi klienta
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • Rozpoczęcie sprzedaży innowacyjnych produktów na rynkach Turcji i Bułgarii – treningi ze stresu
 • rozwój działalności eksportowej firmy Grass Cavagna Group Polska
 • rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi z obslugi klienta
 • unowocześnienie firmy GRAS przez eksport hydrantu DN33 dzięki opracowaniu planu dynamizacji importu
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie projektu B2B – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania przez innowację w e-semantyce! implementacja e-usługi uzyskiwania i prezentowania informacji o produktach i producentach platforma MOMOWAY
 • Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę koncepcji intensyfikacji importu – szkolenia z przywództwa
 • Symulator Energetyczny Budynków
 • Unikatowy portal poświęcony tematyce ultramobilnych komputerów przenośnych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą BRIX sp z oo a jej partnerami biznesowymi – treningi z kreatywności
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wzoru pt „Lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • Wejście na rynki zagraniczne, zbudowanie portalu www dla klientów i hurtowników – szkolenia interpersonalne
 • – treningi z komunikacji
 • Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury zasobów przestrzennych
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – treningi firmowe
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biozym na rynkach zagranicznych – szkolenia z przywództwa
 • Zaplanowanie, implementacja i wdrożenie systemu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty zamkniete
 • Zostań e-pilotem – e-learning drogą do uzyskania licencji pilota – warsztaty z komunikacji}