Notki

Eventy Team Building – Kwartalny Program


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie bardzo składają wyrazy wdzięczności w imieniu Komórki Marketingu za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Mikołaj Mołdrzyk, Marcin Nowakowski, Filip Dutkowski i Olaf Balcerowicz

 • „IV międzynarodowa Konferencja Eyetrackingowa” (IKSI)
 • Katowicki Panel Mentorów Ds. Rozwoju Warsztaty Team Building
 • Seminarium team building Naukowo-metodyczne „Pomoc i wsparcie dziecka w chorobie”
 • Status prawny oraz społeczny dziecka we współczesnym świecie
 • Media w ekonomii – Ekonomia w mediach
 • Konferencja sprawozdawcza w dziedzinie położnictwa i neonatologii oraz medycyny perinatalnej w oparciu o Raport umieralności okołoporodowej 1999-2013
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building „Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych jak również chemicznych”
 • XX Konferencja Naukowo-inżynierska „Bezpieczeństwo Elektryczne oraz X Szkoła ochrony Przeciwpożarowej „ELSAF” 2015
 • Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii.
 • XI Konferencja Eksperymentalno-Metodyczna im. Dr. Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy”
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne akademickiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi, Łodź – Spała, 24 – 28 września 2014 r.
 • VIII Łódzka Konferencja Biograficzna – Biografia a także badanie biografii „Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna studencko-doktorancka Konferencja Źródłoznawcza
 • Kurs dla pielęgniarek dotyczący pielęgnacji portów naczyniowych u chorych na mukowiscydozę