Notki

Symulacje biznesowe – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Andragogika i Gry Umiejętnościowe zezwala się na tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • symulacja komunikacyjna – „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” oraz „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • zabawa językowa – „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce” oraz „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy”
  • gra edukacyjna : „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” oraz Terapeutyczne Gry Biznesowe i „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata”
  • zabawa kreatywna – „Moc perswazyjna nagłówków prasowych” oraz „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • symulacja słownikowa : „Serial jako skuteczna reklama” i „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • symulacja decyzyjna : „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” i „Obraz szkoly w filmach Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa strategiczna : „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • zabawa biznesowa – „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym” i „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu”
  • symulacja słownikowa – „Moc perswazyjna nagłówków prasowych” oraz „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””