Oferowane szkolenia

Poza tworzeniem symulacji prowadzę szkolenia menedżerskie, w jakich można brać udział w ramach oferty firmy Training Projects:

– Cykl szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w sektorach farmaceutycznych, budowlanych, montowniach jak również innych typowo produkcyjnych
– Zarządzanie wydziałem w trybie pracy wielozmianowej na przykładzie doświadczeń największych korporacji
– Szkolenia integracyjne dla robotników w korporacjach wytwórczych
– Wielowątkowe rozwiązywanie problemów – najpopularniejsze modele i podstawowe priorytety
– Modelowanie systemów produkcyjnych w jednostkach wytwórczych
– Wpływ idei Kanban na ilość błędów poprodukcyjnych

Na życzenie zamawiających tworzę także inne warsztaty z takich dziedzin jak:

– kierowanie w przedsiębiorstwie
– twórcze rozwiazywanie problemów w drużynie projektowej
– radzenie sobie ze stresem
– przygotowywanie szkoleń stanowiskowych i praca coacha
– zarządzanie procesami i ich optymalizacja
Gorąco zapraszam Państwa do korespondencji ze mną!