Notki

Scenki strategiczne – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe zaleca się następujące książki do zaliczenia:

  • zabawa komunikacyjna : „Czasopisma literackie w polskim internecie” i „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na przykładzie współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z obserwowanych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • gra menedżerska – „Wywiad jako źródlo wiedzy” oraz „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej”
  • gra słownikowa – „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” i Psychodramatyczne Symulacje Biznesowe i „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski”
  • zabawa edukacyjna – „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i „Rozumienie pojęcia terroryzm”
  • gra lingwistyczna : „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Analiza polskich rozgłośni radiowych” oraz „Internet a sukces w nauce”
  • gra menedżerska : „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” oraz „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • zabawa decyzyjna : „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” i „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej”
  • zabawa językowa : „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”
  • zabawa zespołowa – „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na danych źródłowych z II cz. Dziadów)” oraz „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”