Notki

Scenki z zarządzania – hipotezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Eksperymentalne dopuszcza się poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna – „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” oraz „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • zabawa komunikacyjna – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” oraz „Mechanizmy reklamy. Kontrola zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • gra strategiczna : „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)” oraz Kaskadowe Gry Menedżerskie oraz „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • gra kreatywna : „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” oraz „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • zabawa kreatywna : „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku” oraz „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • zabawa komunikacyjna – „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce” oraz „Kulturowo-Językowy obraz wampira w cyklu „Błękitnokrwiski Melissy de la Cruz”
  • zabawa językowa – „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” oraz „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • symulacja zespołowa : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Public relations instytucji użyteczności publicznej wobec wizerunku Policji i działań informacyjno pracowych komendy Głównej Policji”
  • zabawa zespołowa : „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” oraz „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”