Notki

Biblioteczka dla absolwentów zajęć – symulacje


Gry menedżerskie w naszym programie dla kierowników produkcji będą wypracowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu materiałów po kursie Andragogiczne Symulacje .
Nadmieniamy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera pozyje wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Kursantów symulacji.

 • Budowanie Postaw Przywódczych w Dynamicznej Organizacji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Cernowska
 • Urządzenia oświetlenia.
 • Korozja samochodowa i jej zabezpieczenie. Przewodnik
 • Cyfrowe układy scalone TTL
 • Gry technologiczne – fundamenty teoretyczne
 • Psychologia w pracy z ludzmi
 • Podstawy fizyczne technologi materiałowej
 • Fundamenty Elektrotechniki cz.I
 • Konstytucja Produkcyjna
 • Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej
 • Elektryczne oprawy oświetleniowe
 • Organizacja wydziału mechanicznego i mechaniczno montażowego
 • Układy automatyki cyfrowej – Leksykon
 • Zniekształcenie sygnałów w telewizyjnych układach przemysłowych
 • Obróbka elektroerozyjna. Technologia i zastosowanie
 • Vademecum materiałoznawstwa. Metale nieżelazne, tworzywa
 • Rocznik statystyczny 1983r.
 • Wybór idiomów angielskich
 • Mikrokomputer – programowanie w języku BASIC
 • Poradnik inżyniera matematyka t 1
 • Streochemia
 • Światłowody w telekomunikacji
 • Podręcznik metrologii. T. 1
 • Remonty i konserwacje maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Przysmaki kuchni myśliwskiej
 • Komputer i pomiary
 • Teoria samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
 • Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
 • Word Perfecyt do Windows
 • O demokracji
 • Informatyka – pierwsze kroki
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
 • Anatomia człowieka
 • Dynamika wygrywania Wyd I 217s,20cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Leksykon ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Silniki skokowe 243 str., 20 cm
 • Podręczny słownik polsko-włoski P-Ż 1070s 21cm
 • Układy wtryskowe benzyny – sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Rachunkowość zarządcza czyli jak sterować zyskiem w przedsiębiorstwie 58 strr. 20 cm
 • Teoria obwodów elektrycznych – zadania 355 str,24 cm
 • Psychologia uczenia się T.2 Wyd.II 405 str,24 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dla ZSZ i Liceum Zawodowego Wyd.X 380 str,20 cm
 • Sieci komputerowe TCP/IP, Zasady,protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm
 • New Encyclopedic Dictionary 1639 str, 29 cm
 • ABC komputera „97 293 str, 24 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.IV 484 str, 20 cm
 • Popularny atlas świata wyd1
 • Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych 252 str, 24 cm
 • Prawo cywilne – podręcznik dla studentów administracji 515 str, 24 cm
 • Gospodarka cyfrowa 424 str, 24 cm
 • Algorytmy i struktury danych 290 str, 24 cm
 • Historia prawa 412 str, 24 cm
 • Wentylatory.Elementy teoretyczne,zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie 399s 23cm
 • Wielka historia Polski t.8 1885-1918 287s 23cm
 • Historia najnowsza.Świat i Polska 1939-1997/98 455s 23cm
 • ABC Internetu 216 str. 24 cm
 • Rynek papierów wartościowych Wyd. IV zaktual. i rozsz.
 • Excel, praktyczne zastosowania z Biznesie