Notki
<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry dla pracowników są coraz popularniejsze pośród małych i dużych firm. Managerowie dostrzegają bowiem zalety, które odnieść można przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra znacząco może poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a oprócz tego rozszerzyć kompetencje i umiejętności tak przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa, jaką wielu uznało za największą w naszym kraju. Brali w niej bowiem udział praktycznie wszyscy pracownicy firmy, co dało w rezultacie 450 osób. Oprócz tego wszystkim się opiekowało prawie czterdziestu trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za prowadzenie zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Część z tej trenerskiej grupy stanowili pracownicy z firmy szkoleniowej, lecz większość kadra z koncernu farmaceutycznego. Przyjechali oni dzień wcześniej do hotelu, w jakim miało się to wszystko odbyć, i przeszli tam niezbędne szkolenie. Tym sposobem bez żadnego problemu poradzili sobie z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes koncernu, który na co dzień interesuje się alpinistyką. Wykorzystał on swoje zainteresowania i pasję do tego, żeby w oparciu o wyprawę w góry dać pozostałym słuchaczom dużo wiedzy na temat kierowania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywowania. Nawiązał tym samym do tematyki pracy zespołowej, tak ważnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie organizowanej gry uczestników podzielono na 25 drużyn, które przez określony okres czasu realizowały zaplanowane cele. Najważniejszą część wspomnianej gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich uczestnicy powinni się wykazać komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem drużynie odpowiednich kart, z którymi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizy wspomnianych kart w praktyce pracownicy weryfikowali swoje zachowania nawiązaniu do pięciu podstawowych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do swoich codziennych zajęć.
Możliwość komentowania została wyłączona