Notki

Gry komunikacyjne – specjalizacja doc. Gogół


Gry szkoleniowe – baza wiedzy na wykłady:

 • Finanse Sprzedażowe
 • porównanie możliwości wsparcia projektów szkoleniowych z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim.
 • Gry szkoleniowe , dr F. Ciborowski
 • Barbakan Krakowski
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T. V – cz. II, zeszyt 3. Koscioły śródmieścia – Kraków
 • Symulacje menedżerskie , mgr F. Brzezina
 • Ocena biznesowa jakości i potencjalnego wpływu projektów szkoleniowych konkursowych oraz wybranych projektów szkoleniowych z listy indywidualnej z zakresu gospodarki wodnościekowej (dz. 1.1) na osiągnięcie zakładanych wskaźników docelowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena biznesowa skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów szkoleniowych i Projektów szkoleniowych Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Praga – przewodnik szkoleniowy
 • Śpiewnik rajdowy + wkładka nutowa
 • Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach szkoleniowych sektora transportu realizowanych w ramach PO IiŚ
 • Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w pływaniu drużynowym w kategorii dziewcząt i chłopców
 • Baśnie z 1001 nocy: Wstęp – *.* (10)
 • Kochamy Krzyżaków – Marek Stokowski (525)
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne – Tadeusz Ereciński, Jan ciszewski (799)
 • Mały słownik zoologiczny – Bezkręgowce – Mieczysław Górny (1989)
 • Dziedzictwo nowoorleańskie – Aleksandra Ripley (2283)
 • Gzyms – Stephen King (2996)
 • Powrót z piekła – Alfred Hitchcock (3803)
 • M łodość dla wszystkich – Magdalena Samozwaniec (4244)
 • Pamiętnik – Andrzej Kidaj (5056)
 • Legendy warszawskie – Artur Opman (5313)
 • Powracająca fala – Bolesław Prus (6216)
 • Spojenie – Marianna Bocian (6764)
 • Gry menedżerskie , prof. B. Borecki